Разговор со Мирослав Драганов на тема – Инвестицијата во себе е најквалитетната инвестицијата која може да ја направите во вашиот живот.

Инвестицијата во себе е најквалитетната инвестицијата која може да ја направите во вашиот живот. Вие како студенти инвестирате минимум четири години од Вашиот живот, зошто да не ја искористите оваа…

Continue Reading Разговор со Мирослав Драганов на тема – Инвестицијата во себе е најквалитетната инвестицијата која може да ја направите во вашиот живот.