Еднаквоста на жената во општеството – сведена на популаризирана фарса или реалност?

Автор: Ивана Аспорова - студент на додипломски студии на Правен факултет "Јустинијан Први" - Скопје Значајноста на жената во општеството, се повеќе и повеќе се зголемува, гледано во поширок контекст…

Continue Reading Еднаквоста на жената во општеството – сведена на популаризирана фарса или реалност?