Цврсти темели за поблаг исход

Автор: Милијана Богданоска, студент на Правен факултет ,,Јустинијан Први" Кога зборувам за исход  мислам на здравствен биланс но и на економски и социјални последици после оваа напаст. Тоа по мене…

Continue Reading Цврсти темели за поблаг исход