Најраспространето здружение
на студенти по право

Сектори

Семинари и конференции

Семинари и Конференции е еден од трите клучни сектори во ЕЛСА. Активностите кои се организираат во рамките на овој сектор се насочени кон стекнување на знаења и вештини надвор од рамките на формалното образование, кои имаат огромно значење при оформување на профилот на еден студент по право.

СТЕП

СТЕП им овозможува на студентите по право да го аплицираат своето знаење во практиката. Она што го прави СТЕП посебен е што праксите кои им ги нуди на студентите се одвиваат во различни земји низ Европа и светот.

Академски активности

Во рамките на овој сектор и активностите кои се одвиваат во него, на членовите на ЕЛСА им се овозможува да се стекнат со нови правнички знаења и истите да ги споделуваат, да го почуствуваат правничкиот живот и практицирање на правото, а не само теоретизирање кое им го пружа испитната литература, се остварува влијание на правничкото образование и се овозможува развој на вештините на говорење, пишување и размислување правнички.
“A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity” are not only words but an attitude. Become a part of the worlds’ biggest independent law students’ association today!

Извршен Одбор

Ангела Анѓеловска

Претседател

Никола Мурџев

Благајник

Бојана Русевска

Потпретседател за маркетинг

Ивана Размовска

Потпретседател за СТЕП

Сара Поповска

Потпретседател за семинари и конференции

Донатори и Партнери

ELSA Memories

They are young enthusiasts and professionals who will teach you that ELSA spirit is the best you can experience as a law student! Twenty generations behind – plenty of successful lawyers, leaders, innovative thinkers and friends. When I look back on the times when I was a law student, I remember my first Freshers Camp in Ohrid, my traineeship in MYLA, the Regional Moot Competition in Sarajevo, international events, board meetings and beautiful people. Together we experienced something extraordinary and valuable and I am happy to see that the best students in the generation today are still those „affected“ by the spirit of ELSA!

Martina Martinova

Former Vice President for STEP at ELSA Republic of Macedonia, 2012-2014

,,ЕЛСА – дом, пријателства, знаење, авантури и радост… once ELSA, always an ELSA”

Светлана Ќосева

Former President

My client name

Контакт