ЖРТВИТЕ – БЕЗГЛАСНИ БУКВИ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ СИСТЕМ

Автор: Ивана Балтовска, студент на мастер студии казнено право при Правен факултет ,,Јустинијан Први" „Го откривам сторителот кога точно ќе ја идентификувам жртвата.” – кажал Георг Симон, познат белгиски криминолог.…

Continue Reading ЖРТВИТЕ – БЕЗГЛАСНИ БУКВИ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ СИСТЕМ