,,Развојот на технологијата ја донесе дигиталната ера и наместо да поставуваме граници и лимити, требa да поставуваме цели и предизвици” – разговор со Зорица Велковска

Живееме во времето на дигиталната ера, каде огромен број на информации не делат со само неколку клика на нашиот мобилен телефон. Дигитализацијата донесе многу позитивни и корисни промени во начинот…

Continue Reading ,,Развојот на технологијата ја донесе дигиталната ера и наместо да поставуваме граници и лимити, требa да поставуваме цели и предизвици” – разговор со Зорица Велковска