Јустиција – гласот на модерниот студент по право

Јустиција е правно списание кое го издава ЕЛСА Северна Македонија како дел од активностите насочени кон правна едукација и усовршување на студенти по право, преку дополнително истражување и збогатување на…

Continue Reading Јустиција – гласот на модерниот студент по право