АЛУМНИ

ЕЛСА АЛУМНИ

ЕЛСА АЛУМНИ мрежата се состои од сите членови на Извршни одбори од самото основање на ЕЛСА Северна Македонија.