За ELSA

Сектори

СТЕП

Еден од клучните сектори на ЕЛСА е и Програмата за студентска размена и пракси или СТЕП/STEP (Student Trainee Exchange Programme). СТЕП им овозможува на студентите по право да го аплицираат своето знаење во практиката. Она што го прави СТЕП посебен е што праксите кои им ги нуди на студентите се одвиваат во различни земји низ Европа и светот.

На тој начин, преку СТЕП, практикантите имаат можност да живеат определено време во странство, кое не може да биде пократко од две недели и подолго од две години. За посетувањето на праксата практикантите добиваат определен месечен надоместок или им се покриени тамошните трошоци. Сместувањето и грижата за практикантот ја води локалната ЕЛСА група.

Праксите се одвиваат во правни фирми, консултантски друштва, невладини организации, банки и институти, но и во јавни администрации, судови и Влади. Се аплицира со пополнување на електронска апликација која може да се добие од Потпретседателот за СТЕП на адресата vpstep@elsa-rm.org.mk.

Основен услов за аплицирање е апликантот да е студент по право и член на Европското здружение на студентите по право - ЕЛСА. Освен тоа, треба да ги исполнува и дополнителните услови предвидени од конкретниот работодавец. Најчесто, тоа се познавање на определен јазик и знаење од конкретна област на правото.

СТЕП е уникатна можност за сите студенти по право кои сакаат да стекнат интернационално искуство во правото и да ги запознаат своите европски колеги преку практикување право, но истовремено и да патуваат и осознаваат нови места и култури.

Останати настани

Презентација на работата на ЕЛСА во Битола и Штип

Бидејќи добриот глас далеку се слуша, можност да дознаат нешто повеќе за ЕЛС...

повеќе...

ЕЛСА Новогодишна забава

Драги ЕЛСАши,

 

Ве покануваме заедно заслужено да го заокружиме

...

повеќе...

Пракса во извршителска канцеларија, Катерина Кокина

ЕЛСА РМ повторно ви нуди шанса да го добиете/зголемите вашето практ

...

повеќе...

Регионален MOOT натпревар во човекови права

Регионалниот MOOT Court натпревар во човекови права e настан кој се орг...

повеќе...

Пракса-Адвокат Даниела Крстева Николовска

Адвокат Даниела Крстева Николовска има потреба од практикант за рабо...

повеќе...