Летните школи претствуваат спој на можности за стекнување на нови знаења и искуства од една стра повеќе...

15-09-2014