Потпретседател за маркетинг

Ивана Ажиевска

Останати настани

Регионален MOOT натпревар во човекови права

Регионалниот MOOT Court натпревар во човекови права e настан кој се орг...

повеќе...

ELSA Republic of Macedonia Работилница и Промоција на СТЕП ( Меѓународни ) пракси

Почитувани ЕЛСАши, 

 
  Ми претставува огромно зад...

повеќе...
„ Местото и улогата на правникот во општеството„.


ЕЛСА РМ со огромна чест и задоволство ја најавува конференцијата на тема „

...

повеќе...
НОВ ИЗВРШЕН БОРД НА ЕЛСА РМ


                                               

Драги Елсаши,

  ...

повеќе...