За ELSA

Мисија и визија

    ЕЛСА РМ организација од студентите за студентите по право, национален огранок на европска студентска асоцијација која ја спроведува интернационалната соработка, дејствува и на локално ниво и се посветува на подобрување на квалитетот на целиот студентски живот на своите членови. Како своја глобална цел ја има поставено промоцијата, воспоставувањето и развојот на взаемно почитување, соработка и лични контакти меѓу студентите по право и младите правници од земјата и странство и преку тоа да придонесува во реализацијата на визијата на ЕЛСА: “Праведен свет каде има почит за човечкото достоинство и културната разноликост“.

    Задачата на ЕЛСА е да ги подготвува студентите по право и младите правници за професионален живот во земјата и странство, да дава можност студентите по право и младите правници да ги изучуваат другите правни системи во духот на критички дијалог и научна соработка; да придонесува во правното образование, да го охрабрува взаемното разбирање и почитување и да промовира општествена одговорност на студентите по право и младите правници; да им помага на студентите по право и младите правници да бидат меѓународно ориентирани и професионално обучени и да ги поттикнува студентите по право и младите правници да дејствуваат за промовирање на вредностите на правната држава и демократскиот развој...

Останати настани

Прослава на Ден на ЕЛСА

Прослава на Ден на ЕЛСА

 

На 25.11.2015 година со почеток во 16

...

повеќе...

Презентација на работата на ЕЛСА во Битола и Штип

Бидејќи добриот глас далеку се слуша, можност да дознаат нешто повеќе за ЕЛС...

повеќе...

117 Интернационални пракси

ЕЛСА нуди можност за пракси во странство за студентите по право. Овој циклус,

...

повеќе...

„ Местото и улогата на правникот во општеството„.


ЕЛСА РМ со огромна чест и задоволство ја најавува конференцијата на тема „

...

повеќе...
Покана за Годишно Собрание на ЕЛСА Република Македонија

Согласно Статутот на ЕЛСА Република Македонија, на крајот на секоја академска

...

повеќе...