За ELSA

Мисија и визија

    ЕЛСА РМ организација од студентите за студентите по право, национален огранок на европска студентска асоцијација која ја спроведува интернационалната соработка, дејствува и на локално ниво и се посветува на подобрување на квалитетот на целиот студентски живот на своите членови. Како своја глобална цел ја има поставено промоцијата, воспоставувањето и развојот на взаемно почитување, соработка и лични контакти меѓу студентите по право и младите правници од земјата и странство и преку тоа да придонесува во реализацијата на визијата на ЕЛСА: “Праведен свет каде има почит за човечкото достоинство и културната разноликост“.

    Задачата на ЕЛСА е да ги подготвува студентите по право и младите правници за професионален живот во земјата и странство, да дава можност студентите по право и младите правници да ги изучуваат другите правни системи во духот на критички дијалог и научна соработка; да придонесува во правното образование, да го охрабрува взаемното разбирање и почитување и да промовира општествена одговорност на студентите по право и младите правници; да им помага на студентите по право и младите правници да бидат меѓународно ориентирани и професионално обучени и да ги поттикнува студентите по право и младите правници да дејствуваат за промовирање на вредностите на правната држава и демократскиот развој...

Останати настани

Одржана Конференцијата на тема Компјутерски криминал

 

Одржана Конференција на тема ,,Компјутерски криминал"

 

Н

...

повеќе...

Пракса во Халк Банка

 

Халк Банка има потреба од практиканти со времетраење од најма

...

повеќе...

Конференција на тема “Македонија пред правниот предизвик наречен говор на омраза“

На 10-ти мај ЕЛСА РМ организира конференција на тема “Македонија пред правни...

повеќе...

СТЕП во Македонија

 

My traineeship in Macedonia gave me the unique opportunity to get

...

повеќе...
„СТЕП’’ во Истанбул

Едно од моите први искуства како член на ЕЛСА Република Македонија беше

...

повеќе...