Почитувани членови,

  Ми претставува огромна чест да Ве известам дека с повеќе...

12-11-2015

ЕЛСА нуди можност за пракси во странство за студентите по право. Овој циклус, достапни се вкупно

повеќе...

06-04-2015

 

ЕЛСА оваа година повторно нуди пракси за студентите по право во Европа и пошироко. Оваа го

повеќе...

16-11-2014

ЕЛСА ја нуди можноста за сите членови да аплицираат за пракса во странство.    Дост повеќе...

15-09-2014