Донации


Eвропското здружение на студентите право во Република Македонија (ЕЛСА РМ) е независна, интернационална, непрофитна и невладина организација на студентите по право од сите факултети во Р. Македонија. Доколку сте во можност да нè поддржите и ни помогнете за остварување на нашите цели и проекти тоа можете да го сторите на референтните податоци подолу.

Тутунска Банка

Уни Банка

Адреса:
Бул. Гоце Делчев 9б, 1000 Скопје,
Правен Факултет “Јустинијан Први“
Телефон: 3117244