Надзорен одбор

Мартин Нацевски

Мартин Нацевски е роден на 15.10.1993 година во Скопје. Постдипломските студии по меѓународно право на интелектуална сопственост ги завршува на Правниот факултет „Јустинијан први“ во Скопје со двојна диплома од Универзитетот во Стразбур (CEIPI – Centre for International Intellectual Property Studies). За време на постдипломските студии извршува едногодишна пракса во Канцеларијата за интелектуална сопственост на Европската Унија (EUIPO) во Аликанте, Шпанија каде што работи на организација на настани, имплементација на проекти и спроведување на истражувања. Моментално работи како проектен асистент на проект на UNFPA во ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување.

Константин Битраков

Константин Битраков е дел од истражувачкиот кадар на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) во нејзиниот Центар за стратегиски истражувања и докторант на Правниот факултет во Белград. Претходно магистрирал на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (2016 година), каде и дипломирал (2014 година). Средното образование го завршил во Едмонд, Оклахома, Соединетите Американски Држави. Поради високиот просек во текот на додипломските студии Ректорот на Универзитетот му ја доделил наградата „26 јули“ за најдобар студент во академската година 2013/2014. Освен тоа тој има учествувано на бројни натпревари, конференции, семинари и работилници, а има објавено и повеќе писанија (електронски и печатени трудови и блогови). Негово посебно поле на интерес е Административното право. Константин Битраков активно се вклучува во ЕЛСА Република Македонија во текот на додипломските студии и учествува во повеќе нејзини активности. Во академската година 2014/2015 бил член на Управниот одбор како Потпретседател за академски активности. Следната година, пак, станува член на Надзорниот одбор, која функција сѐ уште ја носи.

Маја Вељанова