Јустиција

Јустиција е единственото правничко списание во Македонија чии креатори се студентите по право и младите правници. Воспоставувајќи го одново ова списание, отворивме простор за младите умови да ги објавуваат своите трудови, да ги споделуваат своите идеи и да бидат креатори на критичка мисла меѓу студентите.

Јустиција бр. 1

Партнери на списанието: