Извршен одбор

Претседател

Ангела Јанкоска е родена на 19.09.1994 година, во Скопје. Во 2013 година завршува средно образование во СУГС Гимназија “Јосип Броз Тито”. Истата година образованието го продолжува на Правниот факултет “Јустинијан Први” при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, каде дипломира во 2016 година и се здобива со титулата дипломиран правник. Во моментот Ангела е студент на постдипломските студии по Казнено право на истиот факултет. Има учествувано на бројни натревари, семинари, конференции и обуки. Течно говори англиски и италијански јазик. Мотивирана да се приклучи кон невладиниот сектор, како и свесна за фактот дека еден квалитетен студент треба да се надоградува постојано, за прв пат станува член на ЕЛСА РМ во втората година од студиите и уште истата година зема учество во сите активности на здружението. Водена од желбата да напредува и во внатрешната структура на организацијата, наредната година се приклучува кон тимот како Директор за СТЕП, а во 2016 година за прв пат станува дел од Управниот одбор како Потпретседател за СТЕП. По неколкугодишно искуство во организацијата, на 12ти јуни 2017, на 22то Генерално собрание на ЕЛСА РМ е избрана за Претседател на ЕЛСА РМ за 2017/2018 година, функција за која и беше доделен уште еден мандат на 12.06.2018 година, на 23тото Собрание на ЕЛСА РМ.

Благајник

Иван Дургутов е роден на 20.01.1995 година во Скопје. Дел е од генерацијата 2009 - 2013 во СЕПУГС "Васил Антевски - Дрен", каде уште како средношколец го започнува своето стручно, правно образование и матурира како правен техничар, со покажан континуиран одличен успех. Во 2013-та година ги започнува своите додипломски правни студии на Правниот факултет "Јустинијан Први" при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" - Скопје, кои студии ги комплетира во 2016-та година и се здобива со степенот дипломиран правник. Продолжува на истиот факултет и со магистерските студии, пришто во јули 2018-та година се стекнува со академската титула - магистер по право од областа на казненото право.

Во текот на своето студирање, Иван е стипендист на Министерството за образование и наука, како студент на прв циклус студии кој постигнал особено висок успех при студирањето. Исто така, добитник на стипендија е и од приватната компанија "Еуролинк осигурување" како магистрант.

Уште како бруцош, Иван се активира во националната група на Европското здружение на студенти по право - ЕЛСА. Во текот на своите студентски денови, покрај активното членство во организацијата, има обавувано и директорска позиција во ЕЛСА РМ, а во јуни 2018-та година е избран за дел од Извршниот одбор.

Покрај теоретското знаење од правото, Иван зад себе има реализирано и повеќе практикантски и волонтерски ангажмани - какви што се ангажманот во Основното јавно обвинителство - Скопје, Дирекцијата за правни услуги при ОКТА АД Скопје, учеството во Проектот за заштита на човековите права, спроведен од Македонското здружение на млади правници и УСАИД, како и приправнички ангажман во неколку адвокатски канцеларии и друштва.

Има одлично познавање од англискиот јазик, а се служи и со италијанскиот јазик

Генерален Секретар

Антонио Велковски е роден на 19.10.1995 година во Скопје. Средно образование завршува во С.Е.П.У.Г.С “Васил Антевски-Дрен”, каде на правниот смер се запознава со основите на правото и го сфаќа неговото значење како круцијален елемент за градење на едно подобро општество. Своето понатамошно образование го продолжува на Правниот Факултет “Јустинијан Први”, каде што моментално е студент на додипломски студии. Неговите претензии во областа на правото се насочени особено кон Кривичното право, во која насока впрочем сака и да го продолжи неговото студирање. Станува член на ЕЛСА на 20.11.2015 година и се запознава со работата и целите на организацијата, како и од бенефитот да се биде нејзин член. По скоро две-годишно членство, решава поактивно да се ангажира во организацијата и се кандидира за позицијата директор за човекови ресурси, за која и подоцна е избран.

Потпретседател за академски активности

Фани Димоска е родена на 16.02.1995 година во Скопје. Во моментов е студент на пост-дипломски студии по меѓународно право, меѓународни односи и право на ЕУ на Правниот факултет „Јустинијан Први“-Скопје, каде претходно дипломирала. Средното образование го завршила во СУГС „Георги Димитров“. Во текот на средношколските денови, а подоцна и во текот на студиите учествувала на бројни обуки, конференции, семинари и истражувања. Во текот на студиите зема учество и во Правната клиника при Правниот факултет „Јустинијан Први“.

Нејзината ЕЛСА приказна започнала во 2014та година, кога и се приклучува на организацијата. Една година подоцна е избрана за Директор за академски активности, за потоа да биде избрана за Потпретседател за маркетинг. Во текот на академските 2017/2018 и 2018/2019 ја извршува функцијата Потретседател за академски активности, а истотака е и главен уредник на списанието „Јустиција“. 

Потпретседател за Семинари и конференции

Тамара Велковска е родена на 11.06.1994 година во Скопје. Во 2013 година го завршува своето средно образование, во средното стручно училиште ,,Васил Антевски - Дрен’’. Веднаш потоа образованието го продолжува на Правниот факултет ,,Јустинијан Први” при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје, каде што дипломира во 2016 година со просечен успех од 9,58. Потоа, се запишува на постдипломските студии по Граѓанско материјално право на Правниот факултет, кои што ги завршува со просечен успех од 10,00 како единствен студент со овој успех во својата генерација на насоката Граѓанско материјално и процесно право. Во октомври, 2018 година магистрира на тема: ,,Договорното наследување како фактички основ за наследување во македонското право’’. Во текот на нејзиното студирање, во неколку наврати има добивано државна стипендија од Министерството за образование и наука, како и на стипендии од осигурителната компанија ,,Еуролинк’’ кои што компанијата ги доделува на најперспективните студенти на Правниот факултет ,,Јустинијан Први’’. Од самите почетоци на нејзиното студирање е член на Европското здружение на студенти по право (ЕЛСА РМ). Во 2015 година станува и Директор за маркетинг на ЕЛСА РМ, а во 2017 година, ја добива довербата на Собранието на ЕЛСА РМ кое што ја избира за Потпретседател за семинари и конференции, на која што функиција е реизбрана и во јуни 2018 година. Водена од желбата да научи повеќе, во текот на студирањето има посетувано различни семинари, обуки и конференции, најчесто од областа на човековите права. Во март 2017 година учествува на Регионалниот натпревар по симулирани судења пред Европскиот суд за човекови права, како дел од тимот на ЕЛСА РМ, каде што го освојува високото четврто место. Во текот на студиите, работи како практикант во Адвокатската канцеларија Дафинка Ивановска и во Основниот суд Скопје 2 - Скопје . Во 2017 година станува и правен советник по Потрошувачко право на Правната клиника на Правниот факултет ,,Јустинијан Први”. Истата година се вработува во едно од водечките адвокатски друштва во Република Македонија, Адвокатско друштво ,,Бранко Кузманоски” . Активно зборува англиски јазик и има основни познавања од германски јазик

Потпретседател за маркетинг

Бојана Русевска е родена на 21.01.1999. Своето средно образование го почна во гимназијата “Раде Јовчевски-Корчагин” каде подоцна при избирањето на смер, се определи за Општествено-хуманистичко подрачје каде ги стекна првите знаења за правото и стана дел од нејзиниот интерес. Моментално е студент на правниот факултет “Јустинијан Први” на правните студии и стана член на ЕЛСА во октомври 2017 година, каде подоцна во ноември истата година стана директор за маркетинг.

 

Потпретседател за СТЕП